fbpx
//Łap okazje – MEGA licytacja

Łap okazje – MEGA licytacja

Regulamin akcji „LICYTUJ – ŁAP OKAZJĘ” (04.08.2018)

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji produktów wybranych Najemców centrum handlowego Smart Outlet Center w Bydgoszczy, ul. Fordońska 268 (zwanej dalej Licytacją).

§2

Organizatorem Licytacji jest Sell More Agnieszka Ochowska-Wasiljew, z siedzibą w Warszawie, ul. Żeromskiego 5, 05-075 Warszawa Wesoła, o numerze NIP 9461700763

§3

1. Licytacja trwa w dniu 04.08.2018r.- sobota, na terenie SMART Outlet Center w Bydgoszczy, ul. Fordońska 268.

2. Przedmiotem licytacji są produkty/rzeczy wystawione podczas imprezy promocyjnej, w godzinach prezentowanych na tablicy przed sceną.

3. Wykaz licytowanych produktów, oraz godziny licytacji stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Licytowane przedmioty prezentowane są na scenie i opisywane przez konferansjera.

§4

1. W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami).

2. Uczestnicy dostają tabliczkę z numerem, uprawniającą do udziału w Licytacji produktu.

§5

1. Uczestnik może licytować jeden raz.

2. Liczba osób licytujących dany produkt/rzecz to min. 2 osoby.

3. Licytacja jest ważna gdy produkt zostanie „podbity” min. 2 razy.

§6

1. Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest wskazać Przedmiot oraz podać cenę, jaką oferuje. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co najmniej 1 zł. (minimalna cena podbicia ceny).

2. Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.

§7

1. Powiadomienie Uczestników o wygraniu licytacji odbędzie się automatycznie po zakończeniu licytacji i trzykrotnym wywołaniu najwyższej kwoty przez konferansjera ze sceny.

§8

2. Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie: Michał Pisarek oraz Paulina Jankowska.

§9

1. Osoby, które zlicytowały przedmioty mogą je odebrać w dedykowanym sklepie i otrzymać paragon zakupowy.

§10

2. W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej kwoty w ciągu godziny od licytacji, przedmiot zostanie wystawiony ponownie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na udział w Licytacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§11

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

§12

1. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:

SELL MORE , ul. Powsińska 23/9, 02-920 Warszawa

z dopiskiem: LICYTACJA SMART OUTLET

2. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

2018-08-03T15:27:45+00:0003-08-2018|