fbpx
//Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia kobiet organizujemy da Państwa konkurs.

 

  1. ORGANIZATOREM konkursu „Dzień Kobiet” jest firma Outlet Center Bydgoszcz Retail Management Spółka akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-411), ul. Wioślarska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607805, NIP 951-24-08-766, REGON 363-972-816.
  2. TERMIN: konkurs organizowany jest w dniach 08-09 marca 2019 r.
  3. W konkursie „Dzień Kobiet” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić post konkursowy oraz w dniach 8-9 marca 2019 dokonać zakupu za kwotę minimum 50 zł i w komentarzu umieścić zdjęcie paragonu lub paragonów (na łączną kwotę minimum 50 zł). Pięć pierwszych osób, które spełnią warunki konkursu otrzyma 1 z 5 nagród. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 marca.
    Paragony należy zatrzymać i okazać podczas odbierania nagrody. Rzeczy zakupione na paragony biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi (zostaną opieczętowane lub opisane przez pracownika Centrum „Towar nie podlega zwrotowi”).
  4. Nagrodami w konkursie „Dzień Kobiet” są: 3 x kubek termiczny TEFAL, 2 x karafka SLIM TEFAL
  5. Każdy uczestnik konkursu „Dzień Kobiet” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym SMART Outlet Center.
  6. Regulamin konkursu „Dzień Kobiet” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bydgoszcz.
  7. Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji SMART Outlet Center w terminie do 22.03.2019r.
2019-03-11T13:02:48+00:0008-03-2019|