fbpx

Konkurs

  1. ORGANIZATOREM konkursu „Szybkie zdjęcie – szybkie wygrywanie” jest firma OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607805 NIP 951-24-08-766, REGON 363972816.
  2. Konkurs odbywa się na profilu Facebook SMART Outlet Center w Bydgoszczy.
  3. TERMIN: akcja organizowana jest w dniach 8-10 czerwca 2018 r.
  4. W konkursie „Szybkie zdjęcie – szybkie wygrywanie” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, robiące sobie zdjęcie w SMART Outlet Center w Bydgoszczy. Osoba biorąca udział w konkursie powinna zrobić sobie zabawne zdjęcie w SMART Outlet Center i zamieścić je w komentarzu pod postem konkursowym. Spośród zamieszczonych zdjęć komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze zdjęcia. Osoby, które zostaną wybrane otrzymają nagrody. Wynik zostanie ogłoszony w poniedziałek 11 czerwca 2018 r.
  5. Nagrodą w konkursie „Szybkie zdjęcie – szybkie wygrywanie” są 3 bony do sklepu Fraas o wartości 100 zł.
  6. Każdy uczestnik akcji „Szybkie zdjęcie – szybkie wygrywanie” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym SMART Outlet Center.
  7. Regulamin akcji „Szybkie zdjęcie – szybkie wygrywanie” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bydgoszcz.
  8. Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji SMART Outlet Center.
2018-06-08T15:54:08+00:0008-06-2018|