fbpx
//Konkurs „Sportowe typowanie”

Konkurs „Sportowe typowanie”

  1. ORGANIZATOREM konkursu „Sportowe typowanie” jest firma OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607805 NIP 951-24-08-766, REGON 363972816.
  2. Konkurs odbywa się na profilu Facebook SMART Outlet Center w Bydgoszczy.
  3. TERMIN: akcja organizowana jest w dniach 23 sierpnia 2018 r.
  4. W konkursie „Sportowe typowanie” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba biorąca udział w konkursie powinna w komentarzu pod postem konkursowym zamieścić odpowiedź na pytanie konkursowe. Spośród zamieszczonych komentarzy komisja konkursowa wybierze losowo osoby, które udzieliły poprawne odpowiedzi. Osoby, które zostaną wybrane otrzymają nagrody. Wynik zostanie ogłoszony w piątek 24 sierpnia 2018 r.
  5. Nagrodą w konkursie „Sportowe typowanie” jest 5 zestawów upominkowych Vestus.
  6. Każdy uczestnik akcji „Sportowe typowanie” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym SMART Outlet Center.
  7. Regulamin akcji „Sportowe typowanie” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bydgoszcz.
  8. Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji SMART Outlet Center.
2018-08-23T13:28:46+00:0023-08-2018|