fbpx
//Akcja „Słodka sobota”

Akcja „Słodka sobota”

  1. ORGANIZATOREM akcji „Słodka sobota” jest firma OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607805 NIP 951-24-08-766, REGON 363972816.
  2. Akcja odbywa się w SMART Outlet Center w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 268.
  3. TERMIN: akcja organizowana jest w sobotę, 21 lipca 2018 r. w godzinach 12:00-16:00.
  4. W akcji „Słodka sobota” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub nieletnie z opiekunami, mające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupów w SMART Outlet Center w Bydgoszczy. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa (administrator danych osobowych).
  5. W akcji mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które w godzinach 12:00-16:00 będą na terenie outletu.
  6. Fundatorem słodkości jest SMART Outlet Center w Bydgoszczy.
  7. Każdy uczestnik akcji „Słodka sobota” akceptuje regulamin.
  8. Regulamin akcji „Słodka sobota” jest dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bydgoszcz oraz przy standzie promocyjnym u hostessy.
  9. Paragon zostanie ostemplowany jako dowód na to, że dany paragon wziął udział w akcji.
2018-07-19T10:39:07+00:0019-07-2018|