//Ponowne otwarcie centrum – informacje

Ponowne otwarcie centrum – informacje

DROGI KLIENCIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI DO PRZESTRZEGANIA NA TERENIE OBIEKTU

  1. Utrzymania odległości społecznej przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej.
  2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii, zgodnie z obowiązującym prawem.
  3. Ograniczenie liczby klientów w strefie gastronomicznej – na jedną osobę powinno przypadać 15 m2.
  4. Szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
  5. Konieczność parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowaniu dystansu przy wsiadaniu/wysiadania z pojazdów.
  6. Ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA PRZEZ OBSŁUGĘ OBIEKTU HANDOWEGO OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY ZAKAŻENIA SARS-CoV-2

  1. Osoby mające symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinny korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do sklepów.
  2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba powinna udać się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 

LISTA OTWARTYCH SKLEPÓW NA TERENIE CENTRUM

  1. O
2020-05-08T21:38:27+01:0008-05-2020|