//Konkurs „Już wiosna!”

Konkurs „Już wiosna!”

 1. ORGANIZATOREM konkursu „Już wiosna!” jest firma Outlet Center XXVIII Retail Management Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000583830, NIP: 9512374151, REGON: 146962823.
 2. Konkurs odbywa się na profilu Facebook Outlet Center w Białymstoku.
 3. TERMIN: konkurs organizowany jest w dniach 22-23 marca 2019 r.
 4. W konkursie „Już wiosna!” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić post konkursowy oraz opisać sposób na wyjątkowy piknik. Każdego dnia konkursu zostaną wybrane 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi spełniające jednocześnie pozostałe warunki i zostaną nagrodzone jednym z poniższych zestawów nagród:
  Zestaw nr 1: zestaw garnków
  Zestaw nr 2: żelazko
  Zestaw nr 3: karafka + kubek + zestaw pojemników
  Wyniki zostaną ogłoszone 25 marca na profilu Outlet Center na FB.
  W sobotę będzie wybrana dodatkowa odpowiedź, a jej autor otrzyma nagrodę w postaci grilla elektrycznego.
 5. Każdy uczestnik konkursu „Już wiosna!” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym Outlet Center.
 6. Regulamin konkursu „Już wiosna!” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bialystok.
 7. Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji Outlet Center w terminie do 12.04.2019r.
2019-03-22T12:15:24+01:0022-03-2019|