//Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Konkurs z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia kobiet organizujemy da Państwa konkurs.

 

  1. ORGANIZATOREM konkursu „Dzień Kobiet” jest firma OUTLET CENTER BIAŁYSTOK RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607805 NIP 951-24-08-766, REGON 363972816.
  2. Konkurs odbywa się na profilu Facebook SMART Outlet Center w Białymstoku.
  3. TERMIN: konkurs organizowany jest w dniach 08-09 marca 2019 r.
  4. W konkursie „Dzień Kobiet” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić post konkursowy oraz w dniach 8-9 marca 2019 dokonać zakupu za kwotę minimum 50 zł i w komentarzu umieścić zdjęcie paragonu lub paragonów (na łączną kwotę minimum 50 zł). Pięć pierwszych osób, które spełnią warunki konkursu otrzyma 1 z 5 nagród. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 marca.
    Paragony należy zatrzymać i okazać podczas odbierania nagrody. Rzeczy zakupione na paragony biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi (zostaną opieczętowane lub opisane przez pracownika Centrum „Towar nie podlega zwrotowi”).
  5. Nagrodami w konkursie „Dzień Kobiet” są: 3 x kubek termiczny TEFAL, 2 x karafka SLIM TEFAL
  6. Każdy uczestnik konkursu „Dzień Kobiet” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym SMART Outlet Center.
  7. Regulamin konkursu „Dzień Kobiet” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bialystok.
  8. Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji SMART Outlet Center w terminie do 22.03.2019r.

 

2019-03-08T17:01:20+02:0008-03-2019|