//Konkurs Halloweenowy

Konkurs Halloweenowy

Mamy dla Was #MEGA Konkurs Halloweenowy na nasyzm profilu na FB

  1. ORGANIZATOREM konkursu „Konkurs Halloweenowy” jest firma OUTLET CENTER BIAŁYSTOK RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607805 NIP 951-24-08-766, REGON 363972816.
  2. Konkurs odbywa się na profilu Facebook SMART Outlet Center w Białymstoku.
  3. TERMIN: konkurs organizowany jest w dniach 19-21 października 2018 r.
  4. W konkursie „Konkurs Halloweenowy” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba biorąca udział w konkursie powinna polubić post konkursowy oraz oznaczyć znajomego, którego chciałoby się zabrać do SMART Outlet Center na zakupy. Spośród osób, które spełnią warunki konkursu komisja konkursowa wybierze losowo zwycięzców. Osoby, które zostaną wybrane otrzymają nagrody. Wynik zostanie ogłoszony w poniedziałek 22 października 2018 r.
  5. Nagrodami w konkursie „Konkurs Halloweenowy” jest 10 krawatów.
  6. Każdy uczestnik konkursu „Konkurs Halloweenowy” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym SMART Outlet Center.
  7. Regulamin konkursu „Konkurs Halloweenowy” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bialystok.
  8. Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji SMART Outlet Center w terminie do 31.10.2018r.
2018-10-19T12:42:01+01:0019-10-2018|