//KONKURS „Dzień chłopaka”

KONKURS „Dzień chłopaka”

  1. ORGANIZATOREM konkursu „Dzień chłopaka” jest firma OUTLET CENTER BIAŁYSTOK RETAIL MANAGEMENT spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8 (00-411 Warszawa), podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607805 NIP 951-24-08-766, REGON 363972816.
  2. Konkurs odbywa się na profilu Facebook SMART Outlet Center w Białymstoku.
  3. TERMIN: konkurs organizowany jest w dniach 28-30 września 2018 r.
  4. W konkursie „Dzień chłopaka” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba biorąca udział w konkursie powinna w komentarzu pod postem konkursowym oznaczyć osobę, która powinna otrzymać nagrodę wraz z uzasadnieniem dlaczego. Spośród zamieszczonych komentarzy komisja konkursowa wybierze losowo osoby, które udzieliły najciekawszych odpowiedzi. Osoby, które zostaną wybrane otrzymają nagrody. Wynik zostanie ogłoszony w niedzielę 30 września 2018 r.
  5. Nagrodami w konkursie „Dzień chłopaka” jest 10 krawatów marki EWTEX.
  6. Każdy uczestnik konkursu „Dzień chłopaka” akceptuje regulamin. Akceptując regulamin uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku (zdjęcie z nagrodą) na profilu firmowym SMART Outlet Center.
  7. Regulamin konkursu „Dzień chłopaka” będzie dostępny na stronie internetowej: www.smartoutletcenter.pl/bialystok.

Zwycięzcy po odbiór nagrody muszą zgłosić się do biura administracji SMART Outlet Center w terminie do 15.10.2018r

2018-09-28T15:07:54+01:0028-09-2018|